Διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη ΜΙΣΘΩΤΗ εις τον οποίο θα ΕΚΜΙΣΘΩΘΕΙ κατάστημα επιφανείας 60 τετραγωνικών μέτρων, ευρισκομένου εις το Πάρκο Ειρήνης της Πανεπιστημιούπολης Πατρών