ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών,
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο, Α' όροφος
Πανεπιστημιούπολη Πατρών
26 504 Πάτρα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Υπεύθυνος λογιστηρίου, κ. Αθανασόπουλος Κων/νος: 2610 997985
Γραμματεία, κ. Λάζαρη Ζωή: 2610 997813

Υπεύθυνη Εκδόσεων, κ. Κωστοπούλου Αικατερίνη: 2610969649

Fax: 2610 997400

Email: unico@upatras.gr

 

 

View Larger Map