Ανακοινώσεις

15 05, 2024

Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου στο Β’ κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη, στο Ρίο.

2024-05-15T06:49:12+00:00
Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου στο Β’ κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη, στο Ρίο.2024-05-15T06:49:12+00:00
25 04, 2024

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρονομίσθωση δύο (2) υβριδικών οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του Πανεπιστημίου Πατρών

2024-04-30T08:59:37+00:00
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρονομίσθωση δύο (2) υβριδικών οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του Πανεπιστημίου Πατρών2024-04-30T08:59:37+00:00
17 04, 2024

Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου στο Β’ κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη, στο Ρίο.

2024-04-17T05:46:21+00:00
Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου στο Β’ κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη, στο Ρίο.2024-04-17T05:46:21+00:00
2 04, 2024

Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου στο Β’ κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη, στο Ρίο.

2024-04-02T09:00:17+00:00
Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου στο Β’ κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη, στο Ρίο.2024-04-02T09:00:17+00:00
20 03, 2024

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι.

2024-03-20T12:48:39+00:00
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι.2024-03-20T12:48:39+00:00
8 03, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης – συμφωνητικού Ιδιωτικού Δικαίου για την ανάθεση έργου φύλαξης του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.

2024-03-08T09:01:31+00:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης – συμφωνητικού Ιδιωτικού Δικαίου για την ανάθεση έργου φύλαξης του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.2024-03-08T09:01:31+00:00
8 03, 2024

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι.

2024-03-08T08:51:57+00:00
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι.2024-03-08T08:51:57+00:00
31 07, 2023

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του κτιρίου των Προκλινικών Λειτουργιών του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Ρίο.

2023-07-31T11:52:14+00:00
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του κτιρίου των Προκλινικών Λειτουργιών του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Ρίο.2023-07-31T11:52:14+00:00
Go to Top