ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών,
Πανεπιστήμιο Πατρών
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο, Α’ όροφος
Πανεπιστημιούπολη Πατρών
26 504 Πάτρα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Υπεύθυνος λογιστηρίου, κ. Αθανασόπουλος Κων/νος: 2610 997985
Λογιστήριο, κ. Μπισμπίκη Ανδριάνα: 2610 997985
Γραμματεία, κ. Αποστολοπούλου Πολυξένη: 2610 997813
Υπεύθυνη Εκδόσεων, κ. Πάπαρη Αικατερίνη
Γραφείο Εκδόσεων, κ. Κωστοπούλου Αικατερίνη: 2610969649

Email: unico@upatras.gr