ΣΚΟΠΟΣ

 
 

Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερα...

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 
 

Στις δραστηριότητες της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνονται:

Περισσότερα...

Λογότυπο Πανεπιστημίου Πατρών