«Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη υπο – αδειούχου – αναδόχου εις τον οποίο θα υποπαραχωρηθεί η άδεια χρήσης των σημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών»

«Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη υπο – αδειούχου – αναδόχου εις τον οποίο θα υποπαραχωρηθεί η άδεια χρήσης των σημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών»

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διακηρύσσει ότι την 15η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., θα γίνει πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη υπο – αδειούχου – αναδόχου εις τον οποίο θα υποπαραχωρηθεί η άδεια χρήσης των σημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, στη μικρή αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, Α’ κτίριο (Διοίκησης), 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών την ίδια ημέρα και ώρα 10:30 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν για πληροφορίες στο 2610/997.813 και να παραλαμβάνουν αντίγραφα των διακηρύξεων από το γραφείο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, 1ος όροφος).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Κατσαούνης

Καθηγητής