«Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμετάλλευση του κυλικείου που ευρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη, στο Ρίο»

«Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμετάλλευση του κυλικείου που ευρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη, στο Ρίο»

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διακηρύσσει ότι την 23η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσ., θα γίνει πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του κυλικείου που ευρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη, στο Ρίο, στη μικρή αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, Α’ κτίριο (Διοίκησης), 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών την ίδια ημέρα και ώρα 12:30 μεσ.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν για πληροφορίες στο 2610/997.813 και να παραλαμβάνουν αντίγραφα των διακηρύξεων από το γραφείο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, 1ος όροφος).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Κατσαούνης

Καθηγητής