«Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του αγροκτήματος στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι»

«Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του αγροκτήματος στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι»

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διακηρύσσει ότι την 5η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσ., θα γίνει Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκμετάλλευση του αγροκτήματος στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι, στη μικρή αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, Α’ κτίριο (Διοίκησης), 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών την ίδια ημέρα και ώρα 12:30 μεσ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν για πληροφορίες στο 2610/997.813 και να παραλαμβάνουν αντίγραφα των διακηρύξεων από το γραφείο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών (κτίριο Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, 1ος όροφος). Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Πρύτανις

Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ στο Μεσολόγγι (επαναπροκήρυξη)