Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων παραλαβής δεμάτων (Α.Μ.Π.Δ./ postal lockers) εντός του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πανεπιστημιούπολη, Ρίο.