ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρονομίσθωση δύο (2) υβριδικών οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του Πανεπιστημίου Πατρών