«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, καλεί όσους ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη συλλογή του ελαιοκάρπου και την καλλιεργητική φροντίδα των ελαιώνων του Πανεπιστημίου Πατρών που ευρίσκονται στο χώρο της Πανεπιστημιουπόλεως στην περιοχή του Ρίου – Κάτω Καστριτσίου, καθώς και στην περιοχή Κουκούλι (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) και στην παραγλαύκια οδό να υποβάλουν γραπτώς τις προτάσεις τους μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2020, Τετάρτη και ώρα 14:00.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών που στεγάζονται στον πρώτο όροφο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς και ξεχωριστά στη συλλογή, στη φροντίδα και τον καθαρισμό του ελαιώνα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης και να είναι εγγεγραμμένος στο Ελαιοκομικό Μητρώο ή εταιρεία που ασχολείται με την καλλιέργεια, παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων. Θα ληφθεί υπόψη στην επιλογή του αναδόχου η προηγούμενη εμπειρία του στη συλλογή και φροντίδα των ελαιώνων.

Οι όροι και η διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στο σύνδεσμο http://unico.upatras.gr ή στη Γραμματεία της Εταιρείας (Τηλ. 2610-997813).

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

 

Αλέξανδρος Κατσαούνης

Καθηγητής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ)