Το προσωπικό της εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών απαρτίζεται από τους κάτωθι:

 

 • Ζέρβας Παναγιώτης
  ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Π.
  Τηλ: 2610-969642

   

 • Κατσιδήμας Μιχαήλ
  ΟΔΗΓΟΣ

   

 • Κωστοπούλου Αικατερίνη
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Π.
  Τηλ: 2610-969649
  kkost@upatras.gr

   

 • Λάζαρη Ζωή
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.Α.Δ.Π.Π.Π.
  Τηλ: 2610-997813
  unico@upatras.gr

   

 • Μωραίτης Γεράσιμος
  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ Π.Π.
  Τηλ: 2610-969656
  moraitis@upnet.gr

   

 • Σπυρόπουλος Λουκάς
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΥΧΑΙΝΩΝ
  Τηλ: 2610-434820
  spiropoulos.lou@gmail.com

   

 • Σταματόπουλος Ανδρέας
  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Π.
  Τηλ: 2610-997991
  astamato@upatras.gr