ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Oι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών απο την αρχή της δραστηριότητάς της έως και σήμερα παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 1994 – 2006  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 1.3.2007 – 11.10.2007  ΝΤΕΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 2007 – 2009  ΜΠΕΛΕΚΟΥΚΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 2010 – 2011  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 1.1.2012 – 31.12.2012  ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
 2013 – 2016  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 1.4.2016 – 4.7.2017  ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 4.7.2017 – 31.8.2020  ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
 1.9.2020 – ΣΗΜΕΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ