ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οικονομικά στοιχεία

 

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2018 με το Ε.Λ.Π.

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2017 με το Ε.Λ.Π.

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με το Ε.Λ.Π.

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2015 σύμφωνα με το Ε.Λ.Π.

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2015 σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2014

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2013

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2012

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2011

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2010

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2009

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2008

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2006

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2005

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2004

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2002

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2001

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 1997

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 1996

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 1995

Ισολογισμός Οικονομικού έτους 1994